Προσωπικά δεδομένα

  1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας και τις online υπηρεσίες μας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών / επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας μας και η σύννομη επεξεργασία τους αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας.

Η ακόλουθη πολιτική αφορά στη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία μας γνωστοποιείτε ή συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας και της επίσκεψής σας σε αυτήν. Έχει σχεδιαστεί για να πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσής σας ως υποκειμένου των δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία στην οποία υπόκεινται τα δεδομένα σας καθώς και με τα σχετικά δικαιώματά σας, δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ»).

1.2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εταιρεία kidilyz, στο εξής η Εταιρεία, ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας υπό την έννοια ότι καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας στην οποία υπόκεινται τα προσωπικά σας δεδομένα.

1.3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αναφορικά με την διαχείριση των δεδομένων που επεξεργάζεται, η Εταιρεία έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Αργυρουπόλεως 10, Σκύδρα, 58500, τηλέφωνο: 2381089931 e-mail: info@kidilyz.gr

  1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και/ή η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας καταγράφεται. Η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται για την είσοδο στον ιστότοπο με την τερματική συσκευή σας, η ημερομηνία και η ώρα, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, οι σελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση ενδέχεται να καταγραφούν.

Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Η επεξεργασία βασίζεται νόμιμα στην προώθηση του εννόμου συμφέροντος της Εταιρείας μας για προστασία του ιστοτόπου μας και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Περαιτέρω δε, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας χορηγείτε με δικής σας πρωτοβουλία στο πλαίσιο προπαρασκευαστικών ενεργειών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση μίας σύμβασης ή συναλλαγής αλλά και στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης ή της συναλλαγής αυτής καθ’ εαυτής, π.χ. ως μέρος μιας εγγραφής, μιας έρευνας, μιας ηλεκτρονικής αίτησης ή για ηλεκτρονική αγορά (εκτέλεση σύμβασης).

Λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες, τεχνικά και οργανωτικά, για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε προστατεύονται επαρκώς από παραβιάσεις και μη εξουσιοδοτημένη χρήση καθώς επίσης και ότι η επεξεργασία τους είναι σύννομη. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή μεθόδων κρυπτογράφησης, διαδικασιών ελέγχου πρόσβασης, διαχωρισμό καθηκόντων, εσωτερικό έλεγχο κ.λπ.

2.1. ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας «επικοινωνία». Τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώσατε στη φόρμα επικοινωνίας θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο για την απάντηση στο αίτημά σας. Η συμπλήρωση και η υποβολή του εντύπου επικοινωνίας νοείται ως παροχή συγκατάθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τον συγκεκριμένο σκοπό.

2.2. COOKIES

Για να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας πιο ευχάριστη και να ενεργοποιήσουμε τη χρήση ορισμένων λειτουργιών, είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε «cookies» σε διάφορες σελίδες. Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή την οποία χρησιμοποιείτε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται μετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Άλλα cookies παραμένουν στη συσκευή σας και επιτρέπουν σε εμάς ή τις εταιρείες συνεργατών μας να αναγνωρίσουν το πρόγραμμα περιήγησής σας στην επόμενη επίσκεψή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε ξεχωριστά για τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε συγκεκριμένα για την αποδοχή τους ή να αποκλείετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ή και γενικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη λειτουργία Βοήθειας του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο.

Εάν δεν αποδεχθείτε τη χρήση cookies, η λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας μπορεί να είναι περιορισμένη.

2.3. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Διασφαλίζουμε ότι αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, ακόμη και αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μεταφέρονται σε χώρα εκτός του ΕΟΧ για την οποία δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε άλλους παραλήπτες δεν πραγματοποιούνται, εκτός εάν υποχρεούμαστε να το πράξουμε σύμφωνα με το νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες διασφαλίσεις για διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας.

2.4. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου μας αποθηκεύονται μόνο μέχρις ότου εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο υποβλήθηκαν. Εφόσον πρέπει να τηρούνται, οι περίοδοι διατήρησης βάσει εμπορικού και φορολογικού νόμου, η περίοδος αποθήκευσης για ορισμένα δεδομένα μπορεί να ανέρχεται σε 3 έτη.

Επιπλέον, οι περίοδοι αποθήκευσης μπορούν επίσης να τροποποιηθούν λόγω του νόμιμου συμφέροντος μας (π.χ. για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων, για να αποφευχθεί η κατάχρηση ή για τη δίωξη εγκληματικής ενέργειας).

  1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρεία μας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω στο τμήμα 1 για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Αυτά τα δικαιώματα είναι τα εξής:

Το δικαίωμα λήψης πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και ενός αντιγράφου των επεξεργασμένων δεδομένων.
Το δικαίωμα της διόρθωσης ανακριβών δεδομένων ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
Το δικαίωμα της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων.
Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων.
Το δικαίωμα λήψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και της μεταφοράς αυτών των δεδομένων σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
Το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων.
Το δικαίωμα ανάκλησης μιας δεδομένης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή για να σταματήσετε μια επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφορικά με την εν προκειμένω επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (complaints@dpa.gr, www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1 – 3, 115 23 Αθήνα, fax: +30 210 6475628) και προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια.